درباره ما

الو نماد به همت تعدادی از دانشجویان فارغ التحصیل از دانشگاه شهید شمسی پور و تحلیل گران مطرح بازار بورس ایران طراحی و اجرا شده است. تمام اطلاعات و خرید وفروش های نشان داده شده در جداول از طریق تابلو سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران استخراج شده است و الونماد هیچ گونه دخل و تصرفی در اطلاعات نمایش داده شده ندارد. این سامانه راهندازی شده است تا افراد فعال در بازار به نحو احسنت و با بالاترین اگاهی در بازار فعالیت کنند اطلاعات نمایش داده شده صرفا جنبه اماری دارد و هیچ گونه مبنا خرید وفروش نمی باشد *استفاده از این سامانه به معنا آگاهی کامل شما از نحوه کار کرد سایت می باشد

ردیابی لحظه ای

به صورت لحظه ای از تمامی خرید وفروش های دانه درشت مطلع شوید.

تاریخچه

تاریخچه معاملات بزرگ را تا 21 روز در اختیار دارید تا با آگاهی تصمیم بگیرید.

سبد ساز

سبد خود را داشته باشید و معاملات بزرگ سهام خود را شناسایی کنید